4 июля, 2021
Оплата труда на шахте Миндели в Ткибули