27 сентября, 2023
Увеличение квот на трудоустройство в "Озенмунайгаз"